1 Adres
nieruchomości

2 Opis
nieruchomości

3 Osoba
kontaktowa

Wiadomość została wysłana.

Dziękujemy za wiadomość!
Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe.


Dodaj kolejne ogłoszenie

Regulamin serwisu i polityka prywatności

1. Serwis znajdujący się w sieci internet www.sdp-nieruchomości.pl, przez który należy rozumieć również udostępniane przez ten serwis wszystkie funkcje i narzędzia (dalej „Serwis”) udostępniany jest na warunkach opisanych poniżej.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez jego użytkownika zasad jego użytkowania.

3. Zawartość Serwisu jest własnością firmy SDP Julia Kuśmierz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dubois 22/7 (REGON 020345350) (zwanej dalej „SDP Nieruchomości”). Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody SDP Nieruchomości.

4. Celem Serwisu jest dostarczanie jego Użytkownikowi informacji związanej z tematyką nieruchomości oraz umożliwienie kontaktu z SDP Nieruchomości.

5. Informacje podane na stronach Serwisu nie stanowią jakichkolwiek rekomendacji, porad finansowych i inwestycyjnych i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych.

6. Na informacjach zamieszczonych w Serwisie nie należy się opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. Przyszłe wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii, oczekiwań lub stwierdzeń zamieszczonych w Serwisie.

7. Informacje podane na stronach Serwisu nie stanowią oferty rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a w szczególności przepisów art. 66 i art. 661 Kodeksu Cywilnego.

8. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

9. SDP Nieruchomości nie gwarantuje dokładności, poprawności i kompletności informacji podawanych w Serwisie i nie podejmuje się ich aktualizacji.

10. Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne.

11. SDP Nieruchomości nie zapewnia należytego dostępu do Serwisu oraz jego prawidłowego funkcjonowania.

12. SDP Nieruchomości informuje, iż korzystanie z usług sieci Internet i Serwisu wiąże się z zagrożeniami związanymi z podszywaniem się w celu wyłudzenia informacji, działaniem złośliwego oprogramowania, otrzymywanej niechcianej poczty - spam. Użytkownik winien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, służących dostępowi do Internetu oraz aktualne oprogramowanie w tym oprogramowanie antywirusowe, zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem i odczytem dane dostępowe do usług oferowanych przez Internet oraz zachować ostrożność przy otwieraniu załączników i odnośników oraz pobierać pliki tylko z zaufanych miejsc.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich.

14. Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. SDP Nieruchomości nie zna i nie odpowiada za treści innych stron internetowych.

Dane osobowe

15. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody następuje przez zaznaczenie pola znajdującego się przy treści zgody. Zgoda udzielana jest dla celów statystycznych i marketingowych na rzecz SDP Nieruchomości. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także prawo wniesienia sprzeciwu w sytuacjach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

16. Administratorem danych osobowych jest SDP Julia Kuśmierz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dubois 22/7 (REGON 020345350).

17. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez SDP Nieruchomości obejmuje: imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, telefon.

18. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Udzielenie zgody następuje przez zaznaczenie pola znajdującego się przy treści zgody

19. Skorzystanie z prawa poprawiania danych lub ich usunięcia jak również usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez przesłanie do SDP Nieruchomości stosownego żądania z podaniem imienia i nazwiska użytkownika na adres biuro@sdp-nieruchomosci.pl lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres SDP Nieruchomości. Skorzystanie z prawa usunięcia danych osobowych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu Serwisu. 20. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Inne ujawniane informacje (pliki Cookies)

21. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

22. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

23. Usługa HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta), rejestrująca pozycję kursora Użytkownika na stronie internetowej serwisu.

24. Poza SDP Nieruchomości następujące programy mogą pozostawiać pliki cookies w komputerze Użytkownika, przez następujące serwisy społecznościowe:
a. Facebook dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
b. Twitter dostarczanych przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 Ireland
c. Whatsapp dostarczanych przez WhatsApp Inc., Arbitration Opt-Out, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, United States of America

25. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

26. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu lego lokalizację i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; d. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, historia wyszukiwania: używane do zapisywania poprzednio wyszukiwanych haseł i parametrów, umożliwiające ponowne wyszukanie.

27. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

28. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

29. SDP Nieruchomości informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

30. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z SDP Nieruchomości reklamodawców oraz partnerów.

31. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu, jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

32. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
a. Chrome - link do instrukcji
b. Firefox - link do instrukcji
c. Internet Explorer - link do instrukcji
d. Safari - link do instrukcji
e. Opera - link do instrukcji

33. Można wyrazić zgodę na zapisywanie cookies plików przechowywanych w technologii localStorage na urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio. Brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie ww. technologii w wyżej opisany sposób.

34. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

35. Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak dla rezygnacji z otrzymywanie plików cookies.

Postanowienia końcowe

36. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

37. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

38. Użytkownik może kierować uwagi, komentarze jak i pytania dotyczące działania Serwisu na adres biuro@sdp-nieruchomosci.pl.

 

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl/.