fbpx

Wrocław Psie Pole

Psie Pole Wrocław

To wrocławskie osiedle położone w północno-wschodniej części miasta nad rzeką Widawą i jej dopływem Dobrą. Osiedle w swej środkowej części, wokół dawnego rynku miasteczka i w pobliżu kościoła św. Jakuba i Krzysztofa, zabudowane jest kamienicami z przełomu XIX i XX wieku. Poza tym znajdują się tu także wielorodzinne budynki wielkopłytowe wybudowane w czasach PRL, m.in. na potrzeby pracowników pobliskich fabryk Polar i kombinatu Delta-Hydral (dziś kombinat PZL-Hydral) oraz zabudowa podmiejska. W skład osiedla Psie Pole wchodzi również grupa domów zbudowanych w latach 1940–42, a położonych w rejonie ulicy Piwnika-Ponurego (niem. Werk Siedlung Breslau-Hunsfeld) oraz objęty ochroną konserwatorską kompleks budynków Rhein-Metall-Borsig obecny (dziś kombinat PZL-Hydral) W granicach określonych przez Radę Miejską Wrocławia do celów ewidencyjno-wyborczych, Psie Pole-Zawidawie zamieszkuje około 23,6 tys. osób.

Ciekawe są historie dotyczące powstania nazwy obecnego osiedla. Szukając informacji na ten temat spotykamy się z trzema teoriami. Pierwsza mówi o polu bitwy na tym terenie i biegających tam później bezpańskich czworonogach. Teoria ta nie jest prawdziwa - gdyż historycy obalili fakt istnienia jakiejkolwiek bitwy na Psim Polu. Mimo, że na terenie osiedla znajduje się nawet ozdobny głaz upamiętniający wydarzenia z dawnych lat to nie ma on nic wspólnego z prawdą.

Kolejna teoria mówi o tym, że w tym miejscu znajdowała się książęca psiarnia. Ostatnia z nich mówi o tym, że polska nazwa Psie Pole jest pierwotna i oznaczać miałaby tyle, co pole „liche”, „słabe” – a to z racji podmokłego jego charakteru i corocznych powodzi na tym terenie. Obecnie Psie Pole problemu z nadmiarem wody nie ma, gdyż miasto Wrocław wdrożyło szereg usprawnień, przez opracowanie i modernizację infrastruktury w ramach m.in. Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Tereny Psiego Pola są naprawdę atrakcyjne jako potencjalne miejsce do zamieszkania. W szczególności docenią je młode rodziny, które na wyciągnięcie ręki będą miały całą dostępną infrastrukturę, liczne żłobki, przedszkola, kluby maluchów oraz osoby, lubiące mniejsze miasta, i doceniające kameralność osiedla, jego klimat, z niewielkim ryneczkiem w centrum.

Sprawdź nasze oferty: Mieszkania Psie Pole
Ładowanie