fbpx

Wrocław Lipa Piotrowska

Lipa Piotrowska leży w północno-zachodniej części Wrocławia. To naprawdę ciekawe okolice bogate w atrakcje. Przez osiedle przebiega linia kolejowa nr 271 prowadzącej ze stacji Wrocław Główny, a kończącej się na Poznań Główny. 

W strukturze osiedla można wyodrębnić trzy części. Część południowa jest odseparowana od reszty osiedla nasypem autostrady, co prawda znajdują się tutaj pojedyncze domy mieszkalne, jednak zdecydowanie dominują budynki przemysłowe, np. zakłady Centrostal oraz hale magazynowe. W tej okolicy położona jest stacja kolejowa Wrocław Osobowice i fort piechoty, który powstał na początku XX wieku. W okolicach obwodnicy śródmiejskiej znajduje się targ rolno-spożywczy Targipiast, który przyciąga do siebie klientów indywidualnych, ale przede wszystkim mniejszych hurtowników, sprzedawców. W północno-zachodnim fragmencie Lipy Piotrowskiej wzdłuż ulicy Pełczyńskiej przeważają domki jednorodzinne, w większości sprzed II Wojny Światowej, stanowiące pozostałości dawnej wsi ulicówki. W trzeciej wyodrębnionej części, czyli w okolicach ulic Kminkowej i Cynamonowej od 2010 roku stale powstają nowe kompleksy domów wielorodzinnych. Na północy znajdują się pola uprawne, na wschodzie zaś w głównej mierze miejsca niezagospodarowane, tzw. nieużytki, których planowana zabudowa ma połączyć osiedle z sąsiednią Widawą. 

Przy ulicy Pełczyńskiej 33 znajduje się jedyny obiekt architektoniczny wpisany na listę zabytków. Mowa tutaj o dawnym forcie piechoty, w którym mieści się obecnie Mobilne Muzeum Militarne. Został wybudowany w latach 1890-1891 jako schron kompanii piechoty nr 9. W późniejszych latach był rozbudowywany i ulegał przeobrażeniu, a także zmieniał swoje funkcje. 

Sprawdź nasze oferty: Mieszkania Lipa Piotrowska
Ładowanie