fbpx
16 stycznia 2023

Czy w Warszawie i  Wrocławiu zapłacimy podatek od posiadania psa?

Właściciele czworonogów otrzymują często sprzeczne informacje dotyczące wnoszenia opłaty za posiadania psa w domu. W dzisiejszym tekście rozstrzygniemy, czy tzw. podatek od psa jest obowiązkowy.

Czy obowiązuje podatek od posiadania psa?

Zacznijmy od podstawy prawnej – podatek od posiadania psów nie obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku, jednak został on zastąpiony opłatą od posiadania psów, zgodnie z art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828). Co to oznacza?

Każda gmina w Polsce sama ustala wysokość opłaty za posiadanie psa. Ustawodawca określa jedynie górną granicę i w 2023 roku samorząd ma prawo zażądać maksymalnej kwoty 150,93zł. Aby tak się stało Rada Miejska musi przyjąć stosowne uchwały i udostępnić je m.in. w środkach komunikacji elektronicznej.

We Wrocławiu nie ma obowiązku ponoszenia opłat za psa

Rada Miejska Wrocławia nie podjęła uchwały dotyczącej stawek opłaty od posiadania psów, wobec czego żadna opłata nie jest pobierana. Wrocław nie jest jedynym miastem w Polsce, który nie nalicza należności za posiadanie czworonogów. Nie zapłacimy również w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku. Gdyby taka uchwała powstała opłaty będą ponoszone dopiero od dnia jej wejścia w życie (lub w późniejszym terminie, wyraźnie określonym w uchwale). Nie ma możliwości pobierania jej wstecz.

Kto jest zwolniony z opłaty za psa

Z opłaty za pierwszego psa zwolnione są osoby:

  • Z orzeczeniem o dowolnym stopniu niepełnosprawności, w sytuacji, gdy pies jest psem asystującym,
  • Z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  • Starsze – w wieku 65 lat i powyżej, samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe. 

Każda z wymienionych wyżej sytuacji zwalnia z ponoszenia opłat z tytułu posiadania psa jedynie przy pierwszym pupilu. Jeśli w gospodarstwie domowym znajdują się dwa lub więcej czworonogów właściciel zobowiązany jest wnieść opłatę (o ile wymaga tego gmina).

Niektóre gminy zwalniają z opłat właścicieli czworonogów, którzy zaadoptowali psa ze schroniska - tak dzieje się np. w Piekarach Śląskich przez pierwsze 12 miesięcy. Część gmin wprowadza inne zasady, np. nie pobierając opłat od właścicieli psów oznakowanych chipem - taką akcję przeprowadzono np. w gminie Radzymin.

Gdzie należy zapłacić?

Gminy, które naliczają opłaty z tytułu posiadania psa, mają obowiązek jasno określić terminy ponoszenia opłat oraz miejsca ich wnoszenia. Zwykle są to kasy Urzędu Gminy oraz dedykowane konta bankowe urzędu.

Szczegółowych i aktualnych informacji zawsze warto szukać u źródeł: na stronach internetowych urzędów oraz w serwisie gov.pl.

PS W niniejszym tekście wystąpiły pieski pracowników SDP Nieruchomości oraz czworonożny model pozujący podczas sesji zdjęciowej domu do wynajęcia przy Kobierzyckiej we Wrocławiu wraz z agentką Weroniką Woźniak . :)